Rekisteriseloste

 

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Nimi: Raunex - Verhokauppa.fi
Yhteystiedot: Ritaalanraitti 47, 66440 Tervajoki

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

 

Keijo Raatikainen
Puh. 0500 864372

 

3. Rekisterin nimi

 

Verhokauppa.fi

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään Raunex:in omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Raunex käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

1. Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite. Mahdollinen kielto lähettää asiakkaalle suoramarkkinointia. Mahdolliset sähköisen suoramarkkinoinnin luvat. Verhokauppa.fi-palveluun rekisteröityneen asiakkaan tunnistamistieto (käyttäjätunnus).

 

2. Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas

1) luo verkkotunnukset verkkokauppaan tai

2) tilaa tuotteita.

Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja. Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Sähköinen aineisto: asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Kullakin käyttäjällä on käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.